De Vastgoedassistent

U komt zelf tot de verhuur van een pand. Dan zorgen wij er graag voor, de afspraken vast te leggen in een huurcontract en u zo nodig te adviseren.

En voor alle verhuurders die zelf, - of makelaars die voor hun klanten het contractuele beheer willen verzorgen, hebben wij HET programma om dat goed onder controle te houden.

Met “de Vastgoedassistent”, een computer beheer-programma, ontgaat u niets meer m.b.t. overeengekomen contractuele afspraken. De huurnota, de servicekosten, de BTW- opgave worden allemaal aangeleverd. Indexering wordt geregeld en u wordt over alle belangrijke zaken verwoord in het contract, gewaarschuwd.

Jou, Jonkmans, o/g & u

Email: w.jonkmans@jou.nu
Tel: +31 (0)6 51 41 21 85

Naar vastgoedassistent.nl

De voordelen

Een overzicht van zaken die door het systeem zijn klaar gezet geeft daarnaast een goed overzicht voor de toekomst.

Een logboek van de zaken die binnen het systeem zijn uitgevoerd, biedt u het historische verloop van uw verhuurd onroerend goed.

U kunt de regie helemaal zelf in handen houden en e.v. een derde, bijvoorbeeld uw account, mee laten kijken.

Of andersom een derde handelt op basis van uw beleid en wordt ondersteund door het systeem en u volgt het via het systeem. Ook ons kantoor kan u terzijde staan met ondersteuning m.b.t. die beheerstaken.

Volledig en eenvoudig beheer van uw verhuurder-administratie
Automatische updates en notificaties van belangrijke deadlines
Al vanaf € 108,- per jaar! per contract.
Uitgevoerde acties van het systeem worden opgeslagen in het archief, zodat u altijd alles kan terugvinden.